Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) II.

Közel egy évvel ezelőtt már írtunk az új szakpolitikai eszközről, az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerről (EKR). (https://infend.hu/blog/az-energiahatekonysagi-kotelezettsegi-rendszer-ekr/)

Az azóta eltelt időszakban a rendszer gyakorlati próbája megtörtént, minden magyar piacon működő energia és üzemanyag kereskedő érvényesítette a végső felhasználók felé az EKR díjakat. Munkatársaink nagyon sok megkeresést kaptak ezügyben. Ezért új bejegyzésben osztjuk meg Önökkel az EKR ügyben feltett kérdéseket és a kérdésekre adott válaszokat. Továbbá az előző blogbejegyzés óta új vonatkozó jogszabályok jelentek meg EKR témában (122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 7. melléklete, illetve a 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet)

Az EKR kötelezettjei és kedvezményezettjei:

Az energiamegtakarításra kötelezettek:

  • villamosenergia kereskedők,
  • földgázenergia kereskedők, 
  • és üzemanyag-kereskedők,
  • és egyetemes szolgáltatók

az általuk végfelhasználóknak értékesített energia arányában.

A kötelezettségi rendszer kedvezményezettjei a végső energia felhasználók. Tehát az a természetes személy, vagy szervezet, aki vagy amely saját felhasználásra vásárol energiát (lakosság, vállalatok, állami közintézmények, önkormányzatok és egyéb gazdálkodó és állami szervetek).

A távhőszolgáltatókra a kötelezettség nem terjed ki!

Ki hitelesítheti az elért energiamegtakarítást?

Az energiahatékonyság-javító intézkedésekből vagy beruházásokból származó, energiamegtakarítási kötelezettségként elszámolni, vagy más kötelezettek számára átruházni kívánt energiamegtakarításokat a Hivatal által névjegyzékbe vett – kötelezett félnek vagy kötelezett féllel egy vállalkozáscsoportba tartozó szervezetnek nem minősülő – energetikai auditáló szervezet hitelesíti. Hitelesítés nélküli energiamegtakarítás a Hivatalhoz nem jelenthető be és a Hivatal részéről nem számolható el energiamegtakarítási kötelezettség teljesítéseként. A hitelesítés tartalmai követelményeit a fentiekben ismertetett jogszabályokban foglaltak szerint kell elvégezni. Az auditálás eredményeként egy úgynevezett fehér bizonyítványt állít ki az auditáló szervezet.

Forgalomképes-e az elért megtakarítás?

A hitelesített energiamegtakarítás korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog, amely kizárólag a kötelezett fél részére ruházható át. A nem hitelesített vagy a Hivatal által érvénytelenített energiamegtakarítás átruházása, továbbá az energiamegtakarítás nem kötelezett félnek minősülő vevő részére történő átruházása semmis.

A hitelesített energiamegtakarítás kétoldalú megállapodás keretében vagy szervezett piacon ruházható át.

Kiváltható-e a kötelezettség teljesítése?

A kötelezett fél az energiamegtakarítási kötelezettség teljesítése helyett – részben vagy egészben – energiahatékonysági járulék megfizetését választhatja. Az energiahatékonysági járulék mértéke 50 000 Ft/minden nem teljesített 1 GJ/év.

Ellenőrzik-e a kötelezettség teljesítését?

A Hivatal ellenőrzi az energiamegtakarítási és a járulékfizetési kötelezettség teljesítését.

Nem teljesülés esetén milyen szankcióra számíthatunk?

A kötelezettség nemteljesítése esetén a Hivatal minden nem teljesített 1 GJ/év energiamegtakarítás után 70 000 forint bírságot szab ki. A bírságot az adott tárgyévi teljesítéssel kapcsolatban a Hivatal akkor szabja ki, amikor a tárgyévet követő évek energiamegtakarításaiból történő tárgyévi beszámításra már nincs lehetőség vagy a kötelezett fél elmulasztotta az Ehat. 15/D. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozatételi határidőt.

Hogyan profitálhatok az EKR rendszerből?

Energiahatékonyság növelését célzó beruházás/intézkedés esetén csökken az energiafelhasználásuk és ezáltal csökken az energiaköltségük is.

A megtakarított GJ-ok értékesíthetők, amiért így pénzt kaphatnak az energiakereskedőktől, ezzel többletforrást teremtve a beruházás elvégzéséhez.

Abban az esetben, amennyiben nem végeznek beruházásokat, akkor kizárólag a rendszer költségeivel szembesülnek, hiszen ezt a díjelemet az energiaszolgáltatók az áraikba építik be.

Mik az eddigi piaci tapasztalatok, tovább hárítják-e szolgáltatók ezt a díjelemet a fogyasztókra?

A 2022-es évben immár szinten minden energiaszolgáltató áthárítja a fogyasztóra az energiahatékonysági járulékot, amennyiben nem jelzik a végfogyasztók, hogy náluk már készült olyan beruházás, amely elszámolható lenne.

A szolgáltatók jellemzően a 2024-es évre alkalmazandó megtakarítási mértéket vették figyelembe az EKR díj megállapításánál. Így az EKR díj maximuma villamos energia esetében 0,9 Ft/kWh. Így az látható, hogy az új járulék bevezetése immár olyan költségelem lehet a végfogyasztói számlákon, ami már arra sarkallhatja a fogyasztókat, hogy energiahatékonysági beruházást valósítsanak meg.

Milyen típusú beruházásokban érdemes gondolkodnom?

Az alábbi főbb témakörökben érdemes számba venni azt a lehetőséget, hogy az EKR rendszerben értékesítsük a hitelesített energiamegtakarításokat.

I. RÉSZ ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ ENERGIAHATÉKONYSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. Épületek külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése

1.1 Homlokzat és tetőszerkezet utólagos korszerűsítése

1.2 Nyílászáró korszerűsítés és csere

1.3 Külső határoló felületek hőtechnikai korszerűsítése, nyílászáró cserével együtt

2. Épülettechnikairendszerek korszerűsítése

2.1 Központi fűtési rendszerek gázkazánjainak korszerűsítése

2.2 Keringető szivattyú cseréje

2.3. Csatlakozás távhőellátó hálózathoz

2.4. Gázkazán és központi fűtési rendszer komplex korszerűsítése

2.5. Világításkorszerűsítés

2.6. Használati melegvíz ellátás támogatása napkollektorral

2.7. Használati melegvíz ellátó rendszer hőtermelő berendezésének korszerűsítése

2.8. Gázkazán cseréje hőszivattyúra

II. RÉSZ HÁZTARÁTI GÉPCSERE ÉS IRODAI BERENDEZÉSEK CSERÉJE

1. Háztartási gépek cseréjének ösztönzése

1.1 Háztartási gépcsere

2. Irodai berendezések cseréje

2.1.Irodai berendezések cseréje

III. RÉSZ TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

1. Sűrített levegő rendszerek

1.1 Sűrített levegő szivárgáscsökkentés

1.2. Hálózati nyomás csökkentése

1.3. Kompresszorok szabályozásának korszerűsítése – szabályozott térfogatáramú kompresszorral

1.4.Kompresszorok szabályozásának korszerűsítése – fordulatszám szabályozással

2. Gőz és forróvíz rendszerek

3. Termelési folyamatok

3.1. Villanymotorok cseréje

3.2. Ipari kapcsolószekrények hűtőberendezésének cseréje

IV. RÉSZ KÖZLEKEDÉSSEL KAPCSOLATOS ENERGIAHATÉKONYSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. Járműcsere

1.1. Energiamegtakarítás gépjármű energiatakarékosabbra cseréjével

2. Szállítás

2.1. Energiatakarékos gumiabroncs használata

2.2.Flottagépjárművek abroncsnyomás ellenőrzése

3. Energiamegtakarítás közlekedési mód váltással

3.1.Kerékpáros munkába járás ösztönzése

V. RÉSZ SZEMLÉLETFORMÁLÁS

1. Szemléletformálás a közlekedésben

1.1. Energiatakarékos vezetés ösztönzése képzésekkel

1.2. Abroncsnyomás ellenőrzése és beállítása

Az InFend Energy Kft. teljes körűen segít önöknek, az energiahatékonysági beruházásaik után járó kedvezmények érvényesítésében! Hívjon minket bizalommal az alábbi elérhetőségeinken:

Weboldalunk cookiekat (sütiket) használ. Az általunk használt sütitípusokkal és felhasználásuk céljával kapcsolatos részletes információkat illetően tekintse át a sütikkel kapcsolatos szabályzatunkat.